Biblioteka GAGA. Puls Polskiej Architektury

Zbiór wywiadów z polskimi architektami przeprowadzonych w latach 2013-2018

Klient

Galeria Architektury GAGA

Zakres

Projekt graficzny, skład, teksty

BRK
Scandale